Thẻ: nhược điểm của phương pháp loại tổng đặc biệt