Thẻ: Một vài cặp lô khi ra giải đặc biệt thì lô cũng hay ra