Thẻ: Bắt kép dựa vào đuôi câm của kết quả trong ngày