Thuật ngữ Football Pitch là gì trong bóng đá?

football pitch là gì