Những câu nói hay về lô đề được lưu truyền đến ngày nay

Những câu nói hay về lô đề được lưu truyền đến ngày nay