Mơ thấy con đỉa đánh lô đề con gì?

Mơ thấy con đỉa đánh lô đề con gì?