Giải mã chó đẻ 1 con tốt hay xấu, đánh đề con gì?

chó đẻ 1 con tốt hay xấu