Đề về kép có những loại nào? đề về kép hôm sau đánh lô gì ?

Đề về kép có những loại nào? đề về kép hôm sau đánh lô gì ?

Đề về kép có những loại nào? đề về kép hôm sau đánh lô gì ?

Đề về kép có những loại nào? đề về kép hôm sau đánh lô gì ?

Đề về kép là một hình thức số đề về trùng các chữ số, vậy đề về kép bao gồm những dạng nào, đề về kép hôm sau đánh lô gì? chính là thắc mắc của rất nhiều tín đồ lô đề.

Những dạng đề về kép

Trước khi tham khảo đề về kép hôm sau đánh lô gì bạn có thể tìm hiểu về các dạng đề về kép. Đây cũng chính là cơ sở để lựa chọn số đánh lô phù hợp và có khả năng trúng.

 • Đề về kép bằng: đây chính là hình thức các con đề về số giống nhau như 00 – 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77 – 88 – 99
 • Đề về kép âm: ví dụ như 070 – 141 – 292 – 363 – 585
 • Đề về kép lệch: ví dụ như 050 – 161 – 272 – 383 – 494

Đề về kép lệch đánh lô gì

Đề về kép hôm sau đánh lô gì trong trường hợp kép lệch chính là thắc mắc của rất nhiều người. Cụ thể bạn có thể dựa trên những kép lệch các số sau đây để lựa chọn số:

 • Đề về kép lệch 50, hôm sau đánh lô con 15, 51, 02, 20
 • Đề về kép lệch 05, hôm sau đánh lô 05, 50, 03, 30
 • Đề về kép lệch 61, hôm sau đánh lô con 23, 32, 69, 96
 • Đề về kép lệch 16 hôm sau đánh lô con 06, 60, 01, 10
 • Đề về kép lệch 27, hôm sau đánh lô 16, 61, 00, 55
 • Đề về kép lệch 72, hôm sau đánh lô con 38, 83, 59, 95
 • Đề về kép lệch 83, hôm sau đánh 29, 92, 59, 95.
 • Đề về kép lệch 94, hôm sau đánh 56, 65, 06, 60
 • Đề về kép lệch 49, hôm sau đánh lô 03, 30, 33, 88

Đề về kép có những loại nào? đề về kép hôm sau đánh lô gì ?

Đề về kép bằng đánh con gì?

Đề về kép hôm sau đánh lô gì trong trường hợp về kép bằng, cùng tìm hiểu các trường hợp sau đây để hiểu rõ hơn nhé:

 • Đề về kép bằng 00, hôm sau đánh lô 03, 60, 52, 87
 • Đề về kép 11, hôm sau đánh lô 86, 29, 01, 18
 • Đề về kép 22, hôm sau đánh lô 45, 54, 48, 84.
 • Đề về kép 33, hôm sau đánh lô 07, 70, 23, 32
 • Đề về kép 44, hôm sau đánh lô 37, 73, 89, 98
 • Đề về kép 55, hôm sau đánh lô 48, 84, 02, 20
 • Đề về kép 66, hôm sau đánh lô 19, 91, 34, 43
 • Đề về kép 77, hôm sau đánh lô 57, 75, 37, 73
 • Đề về kép 88, hôm sau đánh lô 57, 75, 04, 40
 • Đề về kép 99, hôm sau đánh lô 02, 20, 05, 50

Đề về kép âm đánh lô con gì?

Đề về kép âm đánh lô con gì vào ngày hôm sau?, cùng tham khảo các trường hợp để có được số chính xác nhất cho mình.

 • Đề về kép âm 41, đánh lô 13, 31, 87, 78
 • Đề về kép âm 14, đánh lô 89, 98, 33, 88
 • Đề về kép âm 70, đánh lô 13, 31, 06, 60
 • Đề về kép âm 07, đánh lô 38, 83, 19, 91
 • Đề về kép âm 92, đánh lô 26, 62, 12, 21
 • Đề về kép âm 29, đánh lô 68, 86, 01,10
 • Đề về kép âm 63, đánh lô 01, 10, 08, 80
 • Đề về kép âm 36, đánh lô 33, 88, 25, 52
 • Đề về kép âm 85, đánh lô 02, 20, 11, 66
 • Đề về kép âm 58, đánh lô 22, 77, 08, 80

Thông tin trên đây của Thiên Hạ Bét đã giúp cho bạn có được đáp án cho câu hỏi có những dạng đề về kép nào và đề về kép hôm sau đánh lô gì? Hy vọng sau khi theo dõi bạn sẽ có những lựa chọn đúng đắn cho mình để đạt được những giải thưởng lớn.

Trả lời