Mơ thấy sóng thần báo hiệu điều gì- đánh con gì?

Mơ thấy sống thần báo hiệu điều gì- đánh con gì?