Bóng trong lô đề là gì ?

Trên bài viết Bóng trong lô đề là gì ?